The Black Sea Trust for Regional Cooperation


Institutul de Politici Publice

Viziunea sintetizată asupra problemei Transnistrene

În prezentul document a fost supuse analizei evoluţia problemei Transnistrene ce au avut loc în intervalul de timp 30 iulie 2009 – 15 octombrie 2009. Din start se cere de remarcat că în acest interval de timp evoluţia situaţiei în jurul conflictului Transnistrian a fost determinată, în primul rând, de evoluţia proceselor politice interne de pe ambele maluri ale Nistrului.

În ambele cazuri au avut loc procese politice turbulente, rezultatul cărora ar putea avea un impact substanţial asupra problemei Transnistrene. Situaţia politică internă în Republica Moldova şi problema Transnistreană. Pe durata intervalului de timp analizat în Republica Moldova s-a desfăşurat procesul de transfer al puterii de la PCRM la noua majoritate parlamentară, apărute în rezultatul creării coaliţiei „Alianţa pentru Integrarea Europeană” (AEI).

La 8 august 2009, la Chişinău, a fost anunţată crearea AIE, compusă din patru partide ne-comuniste, care au trecum în Parlament în urma scrutinului din 29 iulie şi care dispune de 53 de locuri în Parlament.

În documentul de constituire a Alianţei problema conflictului Transnistrean este formulată în modul următor: 4. Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova Continuarea procesului de negocieri pentru soluţionarea problemei transnistrene.

Asigurarea transparenţei în procesul de soluţionare şi identificarea unui mecanism viabil pentru reglementarea complexă a problemei transnistrene. Poziţia AEI în raport cu problema conflictului Transnistrean a fost expusă mai detaliat în Programul de activitate a Guvernului, aprobat prin hotărârea Parlamentului din 25 septembrie 2009.

Reintegrarea ţării Reîntregirea ţării este un obiectiv fundamental al Republicii Moldova. Guvernul va intensifica eforturile în vederea identificării unei soluţii viabile şi durabile a conflictului Transnistrean în baza repectării suveranităţii şi a integrităţii teritoriale şi va promova crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii transnistrene în spaţiul economic, politic, social şi informaţional al Republicii Moldova.

Europenezerea ţării va crea premisele necesare în acest sens. Guvernul susţine negocierea condiţiilor de soluţionare a conflictului în formatul 5+2, în baza principiilor acceptate de principalele forţe politice din Republica Moldova, inclusiv retragerea forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova şi înlocuirea actualelor forţe de menţinere a păcii cu o misiune internaţională civilă.

Guvernul va promova ample proiecte sociale şi de infrastructură în raioanele de est ale Republicii Moldova. Din acest fragment al Programului de activitate a Guvernului rezultă constatarea că AEI îşi propune drept scop „identificarea unei soluţii viabile”, ceea ce a însemnat că la momentul investirii guvernului această soluţie viabilă încă nu a existat.

Totodată, se observă că sub aspectul reintegrării ţării există o continuitate a Programului de activitate a Guvernului Filat în raport cu Programul de Activitate a Guvernului Greceanîi–2 (10 iunie 2009), care prevedea: Impulsionarea procesului de negocieri, în formatul recunoscut internaţional;

Sporirea numărului de proiecte economico-sociale implementate în regiune. AEI susţine necesitatea continuării negocierilor în formatul 5+2, făcând referire la principiile acceptate de partidele-membre ale coaliţiei. Însă, în acest document principiile respective nu sunt formulate în mod explicit, nu este menţionat caracterul unitar al statului, reîntregit în urma soluţionării conflictului Transnistrean.

Prin urmare, Planul de activitate a Guvernului Filat nu oferă informaţie suficientă pentru o analiză mai profundă şi, totodată, lasă spaţiu liber pentru adoptarea deciziilor şi iniţierea unor activităţi pe viitor. În componenţa noului Guvern de problema conflictului Transnistrean este responsabil „viceprim-ministrul pentru reintegrarea tarii”.

În această funcţie a fost desemnat domnul Victor Osipov din partea formaţiunii politice Alianţa „Moldova Noastră”. Respectiv, din structura Guvernului a dispărut ministerul reintegrării. Conform prevederilor

Art. 28 din Legea cu privire la Guvern, viceprim-miniştrii îşi exercită funcţiile prin „coordonarea activităţii ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale şi a celorlalte organe din subordinea Guvernului, exercită controlul asupra activităţii lor şi le dau în mod operativ indicaţii

pentru asigurarea îndeplinirii hotărârilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului şi soluţionării altor probleme ale activităţii lor;”. Prin urmare, se poate de presupus, că viceprim-ministrul pentru reintegrarea ţării urmează să coordoneze politicile Guvernului în raport cu problema conflictului

Transnistrian. Însă, Programul de Activitate a Guvernului la capitolul „Reintegrarea ţării” conţine doar principii generale, inclusiv referirea la principiile „acceptate de principalele forţe politice din Republica Moldova”, dar care nu sunt concretizate.

În plus, activitatea noului Guvern în raport cu problema conflictului Transnistrean este dificil de analizat şi din cauza faptului că pe pagina Web a Guvernului (www.gov.md) nu există nici o informaţie cu privire la existenţa funcţiei de viceprim-ministrul pentru reintegrarea tarii.

Numele Domnului Victor Osipov apare doar în unele comunicate de presă. Respectiv, este dificil de monitorizat activitatea lui şi a Guvernului în acest domeniu. În intervalul de timp analizat (la 9 octombrie), la Chişinău, a avut loc Summitul CSI.

Or, în cadrul acestui eveniment politic au răsunat declaraţii generale din mai multe părţi (Republica Moldova, Rusia şi Ucraina). Însă ele nu au avut nici un impact real asupra problemei conflictului Transnistrean. Evoluţia situaţiei în raioanele de Est ale Republicii Moldova (Transnistria), sau – conflictul intern

în Transnistria Situaţia politică internă în regiunea transnistreană a fost marcată de concurenţa dintre Partidul „Obnovlenie” şi gruparea lui Igor Smirnov. Motivul formal pentru acest conflict l-a constituit iniţiativa unui grup de deputaţi din „sovietul suprem” al „rmn”, în frunte cu Evghenii

Şevciuk, de modificare a „constituţiei” locale sub pretextul apropierii ei la standardele constituţionale din Federaţia Ruse. Există mai multe ipoteze în ceea ce priveşte originea acestui conflict. Inclusiv se presupune că Evghenii Şevciuk a dorit pe această cale să-l înlăture pe „vice-preşedintele”

Transnistriei, Alexandr Koroleov, în perspectiva luptei pentru fotoliul de „preşedinte” al Transnistriei. Deoarece, mai mulţi experţi considerau că Igor Smirnov îl vede pe Alexandr Koroleav în calitate de succesor la funcţia de „preşedinte” al „rmn”. În realitate, iniţiativa a fost preluată de Igor Smirnov,

iar Evghenii Şevciuk, la 8 iulie 2009, a demisionat din funcţia de speacker. La 16 octombrie a fost definitivat proiectul noii „constituţii” şi el a fost transmis în „sovietul suprem” împreună cu un proiect de hotărâre a „sovietului suprem” cu privire la desfăşurarea „referendumului constituţional” la 24

ianuarie 2010. Unele ipoteze cu privire la rostul adoptării noii „constituţii” a Transnistriei şi conţinutul ei Evghenii Şevciuk nu prima dată încearcă să-şi consolideze poziţiile în Transnistria prin modificarea „constituţiei” locale.

Astfel, la 17 mai 2005, la iniţiativa unui grup de 20 deputaţi, „sovietul suprem”, prin votul a 34 deputaţi, au votat în prima lectură proiectul legii de modificare a 14 articole din „constituţia” Transnistreană. Doar trei deputaţi, în frunte cu speackerul Grigorie Maracuţa, s-au opus acestei iniţiative.

Aceste modificări prevedeau reducerea drastică a competenţelor lui Igor Smirnov şi, respectiv, lărgirea      competenţelor „sovietului suprem”. În 2005, atât Igor Smirnov, precum şi susţinătorii „rmn” de la Moscova au calificat negativ această iniţiativă a lui Evghenii Şevciuk, comparând-o cu o „revoluţie

oranj” etc. Totodată, susţinătorii „rmn” au subliniat că iniţiativa lui Şevciuk „dezbină societatea transnistreană”, ceea ce constituie un pericol evident la adresa statalităţii Transnistriei etc. La 19 iunie 2005, Transnistria a fost vizitată de Modest Kolerov, şeful Direcţiei Preşedintelui Federaţiei Ruse

pentru relaţii interregionale şi culturale cu ţările din străinătate (начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Модест Колеров), care era considerat responsabil de anihilarea pericolului „revoluţiilor oranj” în Rusia şi în zonele de interes ale Rusiei. În urma acestei vizite, iniţiativa „celor 20” în frunte cu

Evghenii Şevciuk a fost stopată. În prezent, un şir de persoane publice din Federaţia Rusă critică deschis iniţiativa lui Igor Smirnov, cheamă la dialog şi conciliere (îndeosebi în situaţia când Evghenii Şevciuk, la 8 iulie, a demisionat din funcţia de speacker şi deja nu prezintă pericol direct pentru

Igor Smirnov). Ca şi în 2005, ei atrag atenţia la pericolul scindării „societăţii Transnistrene”. Doar că de data aceasta în calitate de provocator al acest scindări periculoase pentru „statalitatea” Transnistreană, apare Igor Smirnov. Aceste iniţiative repetate ale lui Evghenii Şevciuk au demonstrat că Igor Smirnov şi, implicit, Rusia, nu sunt capabili să controleze procesul de

formare a „sovietului suprem” precum şi comportamentul lui. Totodată, actuală „constituţie” a Transnistriei permite „sovietului suprem” să o modifice, inclusiv în detrimentul competenţelor „preşedintelui”. Ceea ce

înseamnă că în „rmn” deja există un pol al puterii, care nu este controlat de Rusia şi care, teoretic cel puţin, ar putea să influenţeze situaţia în Transnistria contrar intereselor Federaţiei Ruse. Proiectul noii „constituţii”, propus de Igor Smirnov (varianta finală a proiectului de „constituţie” a fost publicată în ziarul „Pridnestrovie”. ) presupune existenţa a unui singur pol de putere în

a „preşedintelui”, cu competenţe extrem de largi. Proiectul nu prevede limita„rmn” de doi termeni consecutivi de aflare în funcţia de „preşedinte”. Ceea ce înseamnă că, în caz de adoptare a acestei „constituţii”, Rusiei, pentru a controla pe deplin Transnistria, îi va fi suficient să aibă în funcţia de „preşedinte” o marionetă docilă. Proiectul noii „constituţii”

prevede schimbări substanţiale în ceea ce priveşte cerinţele faţă de candidaţii la funcţia de „preşedinte”. Versiunea actuală a „constituţiei” (art.68.2) prevede că „în calitate de Preşedinte al Republicii Moldoveneşti Nistrene poate fi ales cetăţeanul Republicii Moldoveneşti Nistrene, care deţine dreptul de alegător, nu este mai tânăr de 35 de ani,

care deţine cetăţenia Republicii Moldoveneşti Nistrene nu mai puţin de 10 ani şi locuieşte permanent pe teritoriul Republicii”. (Президентом Приднестровской Молдавской Республики может быть избран гражданин Приднестровской Молдавской Республики, обладающий избирательным правом, не моложе 35 лет, состоящий в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики не менее 10 лет и постоянно проживающий на территории Республики.)

Pe când în proiectul noii „constituţii” (art.65.2) prevede că în calitate de „preşedinte” al „rmn” poate fi ales „cetăţeanul Republicii Moldoveneşti Nistrene nu mai tânăr de 35 de ani, domiciliat permanent în Republica Moldovenească Nistreană nu mai puţin de 10 ani”

(Президентом Приднестровской Молдавской Республики может быть избран гражданин Приднестровской Молдавской Республики не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Приднестровской Молдавской Республике не менее 10 лет.). În cazul când dispariţia cerinţei de nu mai puţin de 10 ani de cetăţenie

Transnistreană pentru candidaţii la „preşedinţie” nu este întâmplătoare, se poate de presupus că un alt scop al iniţiativei lui Igor Smirnov este pregătirea terenului pentru candidatura succesorului lui la funcţia de „preşedinte”,

care nu va întruni calitatea de cetăţean al Transnistriei timp de peste 10 ani la momentul desfăşurării alegerilor prezidenţiale în Transnistria (decembrie 2011). Atrage atenţia Capitolul V al „constituţiei” – „Dispoziţii finale şi Tranzitorii”. Din ele rezultă că din momentul adoptării noii „constituţii”

doar „preşedintele” Transnistriei rămâne în funcţie, cu competenţe exagerate prevăzute de noua „constituţie”. Pe când „sovietul suprem de legislatura a IV”, unde domină partidul „Obnovlenie”, împreună cu toate sovietele de nivel raional, orăşenesc, sătesc etc. îşi încheie activitatea.

Aceasta înseamnă că Igor Smirnov va avea împuterniciri nelimitate şi va controla totalmente procesul de formare a „consiliului reprezentanţilor” şi a „consiliului legislativ”, care constituie două camere ale „adunării de stat”. În asemenea situaţie partidul „Obnovlenie” în frunte cu Evghenii Şevciuk vor

pierde orice şansă de a obţine majoritatea în ambele camere ale „adunării de stat”. În plus, noua „constituţie” îi oferă „preşedintelui” competenţa de a dizolva „adunarea de stat” în cazuri de conflict. Totodată, în lipsa oricărei concurenţe interne, pentru Igor Smirnov nu va constitui o problemă fie să fie „reales”, fie să asigure promovarea în funcţia de „preşedinte” a Transnistriei

a unei persoane, propuse şi controlate de Moscova. Aceste constatări justifică ipoteza că iniţiativa lui Igor Smirnov nu este un moft personal al lui, deoarece noua „constituţie” simplifică pentru Moscova controlul asupra procesului de formare a structurilor puterii în „rmn”, precum şi controlul asupra Transnistriei în ansamblu. În situaţia, în care iniţiativa lui Igor

Smirnov este criticată deschis de unele persoane importante de la Moscova, se poate de presupus că Igor Smirnov îşi coordonează acţiunile cu un centru de putere de la Moscova, care promovează o linie de comportament dur în raport cu problema conflictului Transnistrean şi Republica Moldova.

Concluzii La moment (15 octombrie 2009) încă e prematur de apreciat activitatea Guvernului Filat în raport cu problema Transnistreană. Nu este exclusă perspectiva desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate în 2010 din cauza nealegerii Preşedintelui Republicii Moldova. În Republica Moldova nu este încheiat procesul de formare a structurilor de stat.

Guvernul este concentrat asupra gravelor probleme de ordin social-economic. Conflictul în Transnistria între Igor Smirnov şi o bună parte a clasei politice locale a căpătat forme deschise şi dure. Or, pentru prima dată nu există certitudine cu privire la finalitatea acestui conflict, şi tot pentru prima dată Igor Smirnov este criticat de un şir de persoane publice de la

Moscova. Totodată, este bine cunoscut faptul despre contactele lui Evghenii Şevciuk la Moscova, îndeosebi pe filiera Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, precum şi conflictul deschis între Igor Smirnov şi Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova Valerii Kuzimin. Nu este exclus că această ambiguitate în relaţiile Moscovei cu Transnistria constituie o consecinţă a concurenţei

apărute ale diferitor grupări de interese la Moscova, imposibile pe timpul când Vladimir Putin deţinea funcţia de Preşedinte al Rusiei. Oricum, nu este exclus că Moscova va interveni în calitate de arbitru în conflictul dintre Igor Smirnov şi oponenţii lui din Transnistria. Însă, Igori Smirnov a mers atât de departe pe linia confruntării, încât oricare alt scenariu decât cel de

promovare cu succes prin „referendum” a noii „constituţii” va constitui pentru el un eşec politic cu consecinţe negative şi inevitabile. Igor Smirnov singur şi-a creat o situaţie dificilă. El poate lansa „referendumul” în baza a 15 mii de semnături adunate, ignorând poziţia „sovietului suprem”.

Or, un „referendum”, desfăşurat în condiţiile confruntării politice interne, poate eşua (neprezenţa la vot, mai puţin de 50% în favoarea noii „constituţii” etc.). Un asemenea deznodământ va constitui nu numai moartea politică a lui Igor Smirnov, ci şi va slăbi brusc poziţiile Rusiei, reprezentate de Igor

Smirnov timp de circa 20 de ani. Se poate de constatat că Igor Smirnov s-a consumat în calitate de promotor docil al intereselor Federaţiei Ruse în Transnistria şi a devenit o problemă pentru ea. Această situaţie face mult mai incert rezultatul luptei pentru funcţia de „preşedinte” al „rmn”.

Această incertitudine oferă Republicii Moldova şanse şi posibilităţi mai mari pentru a promova politicile, care vor aduce la identificarea „ unei soluţii viabile şi durabile a conflictului Transnistrean”, după cum s-a promis în Programul de Activitate a Guvernului Filat. Dr. Arcadie Barbaroşie, Director executiv, Institutul de politici Publice Oazu Nantoi, director de program,

Institutul de Politici Publice Dr. Igor Boţan, Director executiv, Asociaţia pentru Democraţie Participativă Dr. Anatol Gremalschi, director de program, Institutul de Politici Publice Vlad Lupan, expert independent Dr. Viorel Cibotaru, Director executiv, Institutul European de Studii Politice din

Moldova Eugen Revenco, Fundaţia Moldo-Lituaniană „Centrul de Studii al Integrării Europene” Radu Vrabie, Coordonator de proiect, Asociaţia pentru Politica Externă (APE) Iurie Pîntea, director de program, Institutul de Politici Publice

Anunțuri

Si parerea ta conteaza...curaj !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s