ATACUL DE LA WORLD TRADE CENTER


wtc

wtc

Povestea distrugerii de la World Trade Center pe 11 Septembrie 2001, nu începe în acea zi. A început la scurt timp după Primul Război Mondial. După război, iezuitul Edward Mandell House şi Woodrow Wilson au creat Liga Naţiunilor. Când senatorul Statelor Unite, Henry Cabot Lodge Sr. a ţinut America în afara ligii, iezuiţii au fost înfuriaţi şi şi-au propus sănu permităca aceasta săse întâmple din nou. Deci, în 1921, sub influenţa lui House, în America s-a format o organizaţie numită Consiliul Relaţiilor Străine (CFR). Această organizaţie a atras oameni de putere, bogăţie şi influenţă. Politicieni, oameni de la media şi oameni de afaceri. Scopul final al CFR a fost sărupă toate legăturile naţionale şi să stabilească un unic sistem  de guvernare mondial.

Amiralul în retragere Chester Ward, un membru al CFR timp de 16 ani a spus: Cea mai puternică camarilă în aceste grupuri are un obiectiv comun , ei vor să reuşească supunerea suveranităţii independenţei Statelor Unite.—Barry Goldwater,With no Apologies, William Morrow and Company, Iezuiţii au urât America întotdeauna şi lucrează neobosit pentru a distruge aceastăţară. Marele obiectiv al CFR a fost distrugerea suveranităţii americane şi a libertăţilor constituţionale. Pentru atingerea acestei ţinte, atât partidul Republican  cât şi cel democrat trebuiau săfie controlate şi o bancă centralăsăfie creată, Banca de Rezervă Federală. Când un nou preşedinte apare la bord, are loc o schimbare de personal, dar nici o schimbare de statute. Exemplu: În timpul anilor lui Nixon (Republican), Henry Kissinger, membru CFR şi Nelson Rockefeller erau responsabili cu statutele străine. Când Jimmy Carter (Democrat) a fost ales, Kissinger a fost înlocuit de către Zbigniew Brzezinski, membru CFR, şi David Rockefeller. Iezuiţii au avut succes în îndeplinirea scopului malign propus de papalitate laCongresul de la Viena,Verona şi Chieri. Iezuiţii, cu ajutorul CFR, controlează poziţiile celemai înalte politice, legislative, de afaceri, bancare, media, şi religioase în Statele Unite. Planurile lor sunt exacte.

Când au eşuat să implice america în Liga Naţiunilor după Primul Război Mondial, au creat CFR, care a început imediat să folosească şcolile, colegiile, şi mijloacelemedia, săconstrângăpe americani să accepte a doua încercare a iezuiţilor de a forma un Guvern Mondial după Cel De-al Doilea Război Mondial. America a fost atât de constrânsă, încât a acceptat Naţiunile Unite şi s-a înrolat. Organizaţia Iezuiţilor (CFR) este extrem de periculoasă pentru existenţa Republicii  America.Câţiva patrioţi, ca Chester Ward şi preşedintele Kennedy, au respins planurile lor şi au luptat împotriva agendei iezuite. Kennedy a plătit insubordonarea cu însăşi viaţa lui.Unii dintre foştii membri ai CFR care au fost iezuiţi sau marionetele lor, au fost: Dwight D. Eisenhower, RichardNixon, Adlai Stevenson,Hubert Humphrey, şi George McGovern. Membrii CFR în timpul prezent includ pe preşedintele Băncii de Rezervă Federală, Alan Greenspan, membrul congresului Newt Gingrich şi Richard Gephardt, ambii Preşedinţi George Herbert Walker Bush şi fiul George Walker Bush, Vice Preşedintele Dick Cheney, Secretarul de Stat Colin Lieberman, şi John Chafee.

(Chafee a fost omul care a introdus legile pentru interzicerea deţinerii de arme după Waco.Vă amintiţi?) Bill Clinton, bine-nţeles, este membru al CFR. Companii mari, aflate sub controlul Iezuit/CFR includ  FordMotor Company, Boeing Corporation, Pepsi-Cola. Hainz Co., Lockheed-Martin, TimeWarner, and Chevron.  În media,NBC,CBS,N.Y.Times,Washington Post,  Newsweek, and Time, sunt doar câteva dintre agenţiile  media dominate de iezuiţi. Toate aceste agenţii promovează planul iezuiţilor spre distrugerea Americii.  Unii dintre oamenii media care promovează planurile  iezuiţilor sunt: Tom Brokaw, Barbara Walters, David  Brinkley, John Chancellor, Katharine Graham, şi Ted  Koppel, toţi fiindmembri ai CFR.  John Swinton, şeful personalului agenţiei NewYork  Times, care este considerat a fi decanul profesiei lui, a  făcut o foarte clară mărturisire. În 1953, la New York  Press Club, a declarat:  În acest moment din istorie,  în America, nu  există nici o agenţie de presă independentă. Voi  ştiţi aceasta şi eu o ştiu de asemenea. Nici unul  dintre voi nu doreşte săscrie propriile lui opinii   oneste.

Dacă o faceţi, ştiţi cănu va apărea la   tipar. Sunt plătit săptămânal pentru a-mi păstra   propriile opinii fără să le tipăresc. Alţii dintre voi  sunteţi plătiţi cu salarii similare pentru servicii  similare, şi oricare dintre voi ar fi atât de  nechibzuit să tipărească propriile opinii, va ajunge  pe stradă, căutând altceva de lucru. Dacă eu  permiteam opiniilor mele să apară în presă, în  mai puţin de 24 de ore, slujba mea ar fi pierdută.  Munca jurnalistului este să distrugă adevărul, să  mintă, să prevină, să ascundă, să cadă la  picioarele mamonei şi să-şi vândă ţara şi neamul  pentru pâinea cea de toate zilele. Noi suntem  uneltele şi vasele oamenilor bogaţi din spatele scenei. Noi suntem păpuşi. Ei trag sforile, iar noi  dansăm. Talentele noastre, posibilităţile noastre,    şi vieţile noastre sunt proprietatea altor oameni.   Suntem prostituaţi intelectuali. — Multiple   contributers, A.U.S. Police Action: Operation   Vampire Killer, The American Citizen and Laumen  Assosiation, pp. 18, 19, (sublinieri adăugate).  Swinton a explicat atât de bine căagenţiile media    sunt sub controlul celor bogaţi. Am arătat anterior că  cei mai bogaţi oameni din America sunt iezuiţi sau se  aflăsub controlul iezuiţilor. Iezuiţii ne spun nouă, prin  ziare şi reviste, şi prin oricare mijloc media, exact ceea  ce vor ca noi să credem. Unul dintre cele mai mari  eforturi ale lor este de a face pe oamenii lumii săcreadă   căPapa este marele om al păcii, când, în realitate, Papa  şi iezuiţii lui lucrează constant să stabilească pe Papa ca  dictator suprem al lumii, aşa cum a fost în Evul Mediu  Întunecat.

Când îşi vor atinge ţinta, persecuţia Evului Întunecat se va reîntoarce. Americanii sunt în proces de a renunţa la libertăţile civile constituţionale şi la ţara  lor.Tragediile la care suntem martori astăzi sunt atribuite  organizaţiilor teroriste, dar aceste organizaţii teroriste  au fost infiltrate şi controlate de iezuiţi. Aceasta acoperă  eficient implicarea papalităţii în aceste tragedii.  Haideţi săne referim la distrugerea World Trade  Center pe 11 Septembrie 2001. Împreună cu distrugerea  World Trade Center, au murit mii de oameni inocenţi.  Impactul negativ asupra Americii şi a economiei ei a  fost devastator.  Afacerimultiple au fost ruinate din cauza  aceasta.   Pentru apărarea împotriva atacurilor viitoare de genul    acesta,Guvernul StatelorUnite a făcut o încercare slabă    de a găsi pe comiţătorii acestui dezastru, în Afghanistan.  Dar intenţia lor majoră în acest atac împotriva    terorismului a fost luarea a ceea ce a rămas din libertăţile   cetăţenilor Americani. Pentru anumite motive    inexplicabile, dacă drepturile civile ale americanilor sunt    anulate, nu va mai exista terorism. Acest atac împotriva   Americanilor a venit de la Casa Albă, de la    Departamentul de Justiţie, de la Congres, şi de la ştiri    media.

Oamenii din guvern depun jurământul promiţând    să apere şi să se supună Constituţiei Statelor Unite, dar   jurământul lor s-a dovedit a fi o  minciună uriaşă. Ei ignoră constituţia în totalitate, prin votarea legilor distructive.   De la începutul preşedinţiei sale, George Bush   promovează agenda iezuită. Două luni în preşedinţie,    înconjurat de cardinali ai Romei, Preşedintele a dedicate    celui mai mare inamic al acestei republici—Papa de la   Roma, un centru cultural în Washington D.C. Bush a    declarat căva impune cuvintele şi învăţăturile papei aici,    în America.    Cel mai bun mod prin care să onorezi pe Papa   Ioan Paul al II-lea, într-adevăr unul dintre oamenii    mari, este de a-i lua învăţăturile în serios, de a   asculta cuvintele lui şi a pune învăţăturile lui în    acţiune, aici, în America! Patricia Zapoa, Catholic   News Sevice, March 24, 2001.    Cuvintele şi învăţăturile papei Ioan Paul al II-lea   reprezintă planul de distrugere a protestantismului, a    constituţiei StatelorUnite, şi de restaurare a tronului său    camonarh universal. Prin propriile sale cuvinte, vedem   că George Bush îndeplineşte planul iezuiţilor de a distruge     America.     În 1960, John Kennedy a mers de la Washington la Texas, să asigure pe predicatorii     protestanţi că el nu se va supune papei. În 2001,   Bush a venit din Texas la Washington, săasigure    un grup de episcopi catolici, că el se va supune  papei. — Washington Times, April 16, 2001.    Cine conduce în Washington D.C. ? Dacă credem că preşedintele Statelor Unite, ne înşelăm.    Papa este conducătorul lumii.

Toţi împăraţii,  regii, prinţii, toţi preşedinţii lumii sunt supuşii lui.     — Priest D. S. Phelan, Western Wachman, June  27, 1912.    Ar trebui săfim surprinşi dacă Bush şi colegii săi   supuşi papalităţii vor   impune programul iezuiţilor? Trebuie   săfim surprinşi săvedem pe Bush dând ordine executive  pentru distrugerea libertăţilor constituţionale? Să fim   surprinşi văzând cum congresul votează legi care distrug    libertăţile constituţionale?   Aceasta este o informaţie alarmantă. Cei mai înalţi oameni în Guvernul Statelor Unite, ceimai înalţi oameni   de afaceri şi finanţe, ceimai înalţi oameni înşcoli, colegii,   şi media, toţi pretind a fi americani. Toţi pretind că   lucrează pentru binele Americii World Trade Center, au murit mii de oameni inocenţi.  Impactul negativ asupra Americii şi a economiei ei a  fost devastator. Afacerimultiple au fost ruinate din cauza aceasta.   Pentru apărarea împotriva atacurilor viitoare de genul    acesta,Guvernul Statelor Unite a făcut o încercare slabă    de a găsi pe comiţătorii acestui dezastru, în Afghanistan.  Dar intenţia lor majorăîn acest atac împotriva    terorismului a fost luarea a ceea ce a rămas din libertăţile   cetăţenilor Americani. Pentru anumite motive    inexplicabile, dacădrepturile civile ale americanilor sunt    anulate, nu va mai exista terorism. Acest atac împotriva Americanilor a venit de la Casa Albă, de la    Departamentul de Justiţie, de la Congres, şi de la ştiri media. Oamenii din guvern depun jurământul promiţând    să apere şi săse supună Constituţiei Statelor Unite, dar   jurământul lor s-a dovedit a fi o minciună uriaşă.

Ei ignoră  constituţia în totalitate, prin votarea legilor distructive. De la începutul preşedinţiei sale, George Bush   promovează agenda iezuită. Două luni în preşedinţie,    înconjurat de cardinali ai Romei, Preşedintele a dedicate    celui mai mare inamic al acestei republici—Papa de la  Roma, un centru cultural în Washington D.C. Bush a    declarat căva impune cuvintele şi învăţăturile papei aici,  în America.    Cel mai bun mod prin care săonorezi pe Papa Ioan Paul al II-lea, într-adevăr unul dintre oamenii    mari, este de a-i lua învăţăturile în serios, de a asculta cuvintele lui şi a pune învăţăturile lui în    acţiune, aici, în America! Patricia Zapoa, Catholic  News Sevice, March 24, 2001.    Cuvintele şi învăţăturile papei Ioan Paul al II-lea  reprezintăplanul de distrugere a protestantismului, a    constituţiei Statelor Unite, şi de restaurare a tronului său    camonarh universal. Prin propriile sale cuvinte, vedem   că George Bush îndeplineşte planul iezuiţilor de a distruge     America.     În 1960, John Kennedy a mers de la Washington  la Texas, să asigure pe predicatorii     protestanţi că el nu se va supune papei. În 2001,   Bush a venit din Texas la Washington, săasigure    un grup de episcopi catolici, că el se va supune  papei. — Washington Times, April 16, 2001.    Cine conduce în Washington D.C. ? Dacă credem  că preşedintele Statelor Unite, ne înşelăm.    Papa este conducătorul lumii. Toţi împăraţii,  regii, prinţii, toţi preşedinţii lumii sunt supuşii lui.     — Priest D. S. Phelan, Western Wachman, June  27, 1912.    Ar trebui să fim surprinşi dacă Bush şi colegii săi   supuşi papalităţii vor   impuneprogramul iezuiţilor? Trebuie   să fim surprinşi săvedem pe Bush dând ordine executive pentru distrugerea libertăţilor constituţionale?

Să fim   surprinşi văzând cumcongresul votează legi care distrug    libertăţile constituţionale?   Aceasta este o informaţie alarmantă. Cei mai înalţi   oameni în Guvernul Statelor Unite, cei mai înalţi oameni   de afaceri şi finanţe, ceimai înalţi oameni înşcoli, colegii,   şi media, toţi pretind a fi americani. Toţi pretind că   lucreazăpentru binele Americii.   Aceasta este o informaţie alarmantă. Cei mai înalţi  oameni în Guvernul Statelor Unite, ceimai înalţi oameni   de afaceri şi finanţe, ceimai înalţi oameni înşcoli, colegii,   şi media, toţi pretind a fi americani. Toţi pretind că   lucrează pentru binele Americii.   Toţi pretind a lucra  pentru conservarea constituţiei. În realitate ei se află   sub controlul iezuiţilor, cei mai periculoşi duşmani ai  republicii. Folosindu-se de faţada patrioticăşi religioasă,   în mod secret, conduc America la ruină. Înşelătoria este      practicată de cel mai sinistru dintre inamici, iezuiţii    Romei.    Aici se face cunoscută puterea teribilă a  bisericii. Prin aceastădirecţiune (Iezuiţii), oamenii    de stat sunt obligaţi săacţioneze, nu pentru   beneficiul ţării căreia îi aparţin, ci spre binele    bisericii care îi controlează. — M. F. Cusack, The   Black Pope, Marshall, Rusell, and Co., p. 106.   Ce s-a întâmplat în distrugerea World Trade Center?    Ziua următoare distrugerii centrului,Orlando Sentinel    scrie:    Experţi spun căeste mult de lucru. Şi va   implica mult mai multă cheltuială şi plănuire,   îngreunând facilităţi şi, probabil, taxe mai înalte  şi restrângerea unor libertăţi personale.

—Tighter  Security Means Less Freedom, Orlando Sentinel,   Wednesday, September 12th, (sublinieri   adăugate).    Întrucât Statele Unite întâmpinăun nou război   împotriva unor inamici incerţi ascunşi, ispita de a   sacrifica libertatea noastrăcu speranţa de a ne   proteja, este foarte puternică.   Pericolul este să ajungem, în final, sănu fim   nici în siguranţă, nici liberi.   Protecţia constituţională de exprimare care   este atât de mult apreciatăde americani, reflectă   un echilibru între libertate individualăşi securitate   de stat. Numai că modul în care acestea sunt     aplicate, este direct afectat de ameninţările   adresate securităţii ţării noastre…   Întâmpinăm ameninţări împotriva securităţii    naţionale. Provocarea este de a răspunde acestora    fără a afecta caracterul constituţional sau fără a    submina libertatea, care sunt sursa puterii   noastre. — USA Today, Thursday, September 13,   2001 (sublinieri adăugate).    Libertate sau siguranţă? Anti-terorism poate    însemna răpirea anumitor libertăţi personale —    Orlando Sentinel, Wednesday, September 12th,   (sublinieri adăugate).    În forumul cititorului al ziarului Orlando Sentinel din   12 Septembrie, s-a ridicat întrebarea: “La ce libertăţi    personale aţi renunţa pentru lupta împotriva    terorismului?” Ziua următoare, o persoană a răspuns  scriind:   “Eu n-aş avea nici o problemă cu a renunţa la    ceva pentru mai binele meu şi a fraţilorşi surorilor mele.”    Această persoană nu realizează că cu cât guvernul deţine    mai multă putere, libertatea şi siguranţa descresc în   măsură proporţională. Această persoană nu realizează  că dacă guvernul deţine toată puterea, nimeni un este în    siguranţă, iar rezultatul va fi persecuţie sângeroasă.

Vă     amintiţi de Waco?    Scopul principal al atacului de la World Trade Center   a fost determinarea americanilor de a renunţa la   libertăţi. Acest atac a fost necesar pentru că distrugerea    din Oklahoma nu a produs destulă panică printre   americani, astfel încât legile aşa numite anti-terorism să   fie votate.   Virginia Solan a realizat că da că teroriştii ar   fi vrut să atace libertăţile americane, ar fi ajuns    undeva…      Libertarienii civili se aşteaptăla noi apeluri   pentru crearea documentului naţional de   identificare…    Şi aceasta înseamnă depozitarea tuturor  datelor colectate, ceva de care libertarienii civili   se tem, ceea ce va permite guvernului să  controleze fiecare individ. Dacă sistemele ar fi   instalate asupra unui oraş, fiecare individ va fi filmat  când se urcă într-un tren, când se opreşte la    bancă şi când intră într-un magazin sau la locul  de muncă. — Time Magazin, Sept. 24, 2001.  Unul dintre lucrurile înfricoşătoare cu privire la acest  sistem de control este că poţi fi identificat ca terrorist   doar pentru căaparatul a făcut o greşeală.  Unii dintre apărătorii drepturilor individuale,   cea mai notabilă fiind Uniunea Americană a  Libertăţilor Civile, au rămas tăcuţi pânăîn prezent.    Organizaţia a interzis angajaţilor să speculeze  public, săptămâna trecută, posibilele cauze ale   tragediei de marţi.

În schimb, ACLU (Uniunea  Americană a Libertăţilor Civile), a editat un paragraph   scurt, îndemnând pe liderii noştri să continue să    menţină principiile libertăţii naţiunii în timp ce se    caută responsabilii pentru acel atac  “Eu n-aş avea nici o problemă cu a renunţa la    ceva pentrumai binele meu şi a fraţilorşi surorilormele.”    Această persoană nu realizează că cu cât guvernul deţine    mai multă putere, libertatea şi siguranţa descresc în   măsură proporţională. Această persoană nu realizează că dacă guvernul deţine toatăputerea, nimeni un este în    siguranţă, iar rezultatul va fi persecuţie sângeroasă. Vă  amintiţi de Waco?    Scopul principal al atacului de la World Trade Center  a fost determinarea americanilor de a renunţa la   libertăţi. Acest atac a fost necesar pentru că distrugerea    din Oklahoma nu a produs destulă  panică printre   americani, astfel încât legile aşa numite anti-terorism să   fie votate.   Virginia Solan a realizat că dacă teroriştii ar   fi vrut să atace libertăţile americane, ar fi ajuns    undeva…      Libertarienii civili se aşteaptăla noi apeluri  pentru crearea documentului naţional de   identificare…    Şi aceasta înseamnă depozitarea tuturor  datelor colectate, ceva de care libertarienii civili   se tem, ceea ce va permite guvernului să  controleze fiecare individ. Dacă sistemele ar fi   instalate asupra unui oraş, fiecare individ va fi filmat  când se urcăîntr-un tren, când se opreşte la    bancă şi când intră într-un magazin sau la locul  de muncă. — Time Magazin, Sept. 24, 2001.

Unul dintre lucrurile înfricoşătoare cu privire la acest  sistem de control este că poţi fi identificat ca terorist   doar pentru că aparatul a făcut o greşeală.  Unii dintre apărătorii drepturilor individuale,   cea mai notabilă fiind Uniunea Americană a  Libertăţilor Civile, au rămas tăcuţi pânăîn prezent.    Organizaţia a interzis angajaţilor să speculeze  public, săptămâna trecută, posibilele cauze ale   tragediei de marţi. În schimb, ACLU (Uniunea Americană a Libertăţilor Civile), a editat un paragraph   scurt, îndemnând pe liderii noştri să continue să    menţină principiile libertăţii naţiunii în timp ce se caută responsabilii pentru acel atac  devastator pe pământul american.  Particular, libertarienii sunt îngrijoraţi căgraba  pentru mărirea securităţii va călca în picioare  libertăţi dorite. Ei scot în evidenţă câteva propuneri  care fuseseră deja luate în considerare şi respinse  de către guvern, cu ocazia trezirii din oraşul Oklahoma…  Un ziar din Los Angeles (Los Angeles Times)  din Aprilie 1995 a specificat că 49% dintre oamenii     intervievaţi, au spus că ar fi necesar să renunţăm  la unele dintre libertăţi, iar 43%nu au fost de acord.  Un alt interviu 11 luni mai târziu, a găsit că 30%  încă gândeau că renunţarea la anumite libertăţi ar   fi necesară, iar 65% au spus cănu este necesar.   — Orlando Sentinel, Sept. 13, 2001.

Au existat o mulţime de articole de ziare  sugerând renunţarea la anumite libertăţi, exact   cum pretinde agenda iezuită. Pe 26   octombrie    2001, George Bush a semnat aşa numitul Actul   Patriot din 2001, care a fost propus cinci zile după  tragedie. La numai şase săptămâni dupăce World  Trade Center a fost distrus, acest proiect de lege   a fost votat. Acest lucru este uimitor. Este  imposibil ca un proiect de lege să fie conceput,  scris, discutat şi votat atât de repede. Vedeţi? Ei  deja aveau proiectul de lege scris, înainte ca  tragedia să aibă loc.  Proiectul de lege spore şte abilitatea  autorităţilor federale de a controla telefoanele, de   a împ ărtăşi informaţii, controla folosirea  internetului, e-mail-uri şi telefoane celulare,  abilitatea de a proteja graniţele Statelor Unite. —  Bush Signs Sweeping New Laws to Combat Terrorism,  Reuters News Service, October 26, 2001.  Laura Murphy de la  Uniunea  Americană de Libertăţi  Civile a spus într-un articol, „Noi nu putem, ca naţiune,  permite ca anxietatea publică să imunizeze administraţia  şi Congresul de la obligaţia lor de a proteja proiectul de  lege privind drepturile şi de la valorile fundamentale pe   care documentul le cuprinde.” În numele luptei împotriva  terorismului, guvernul răpeşte libertăţi constituţionale cât  de repede posibil. Aceasta va conduce la persecuţie   teribilă în Statele Unite, care va fi mult mai rea decât  tragediile fizice.  Legiuitorii, supăraţi pentru unele dintre    acţiunile administraţiei anti-terorism, vor chestiona  pe Judecătorul General John Ashcroft cu privire   la această problemă.

Unii membri ai Congresului spun că acţiunile  administraţiei au mers prea departe în  restrângerea libertăţilor civile. — USA Today, November   26, 2001 (sublinieri adăugate).  În acelaşi ziar, în aceeaşi zi, este un desen cu doi   copii, decorând un pom de crăciun. Unul cântă, “El ştie    când dormi, el ştie când eşti treaz, el ştie dacăai fost   bun sau rău…” Celălalt copil spune, “Deja destul despre   Procurorul General Ashcroft!” În America, în ultimii opt ani, au existat trei tragedii  teribile: Waco, Oklahoma, şi World Trade Center. În   fiecare caz, soluţia guvernului la probleme a rezultat în  creşterea puterii guvernului şi pierderea libertăţilor   constituţionale. În această perioadăscurtă, am fost    martori la o transformare teribilăa constituţiei, cel mai   măreţ document creat vreodatăde om. Un război  nemaivăzut împotriva libertăţii constituţionale dă târcoale   în America. În spatele   distrugerii World Trade Center,   este cert, că aceasta s-a urmărit, aceasta a fost ţinta   politicienilor şi a agenţiilor media. Pretinzând a fi   americani loiali, agenţi ai iezuiţilor în congres şi în media,   au adus la îndeplinire planul lor de distrugere a   Americii cu aproape nici o opoziţie.   Vă amintiţi? Iezuiţii sunt totalmente antagonişti faţă   de constituţia Americană. Charles Chiniquy a spus:   Cu mult înainte de a fi consacrat ca preot,    am ştiut că biserica era cel mai mare inamic al   acestei republici. Profesorii mei… fuseseră   unanimi în a-mi spune că principiile şi legile  Bisericii Romei erau absolut opuse faţă de     principiile care formează fundamentul Constituţiei  Statelor Unite ale Americii.

— Charles Chinquy,  Fifty Years in the Church of Rome, Chick Publications, p. 283.  Fiţi atenţi cum Chinquy compară distincţiile dintre  cele două.

1. Cel mai sacru principiu a Constituţiei Statelor Unite este egalitatea fiecărui cetăţean înaintea legii, dar principiul fundamental al bisericii este  negarea acelei egalităţi.

2. Libertatea de conştiinţă este proclamată, de către Statele Unite, a fi cel mai sacru principiu, pe care fiecare cetăţean să şi-l însuşească, chiar  cu preţul sângelui. Dar, libertatea de conştiinţă,  este declarată, de către toţi papii şi conciliile  Romei, cel mai nesfânt şi diabolic lucru, pe care  fiecare catolic ar trebui să-l ignore şi distrugă cu  orice preţ.

3. Constituţia americană asigură independenţa  absolută a civililor din puterea ecleziastică sau bisericească; dar biserica Romei declară că o  astfel de  independenţă este o insultă la adresa   lui Dumnezeu.

4. Constituţia americană permite oricărui om să  servească lui Dumnezeu conform conştiinţei proprii; dar biserica Romei declarăcănici un om un a avut vreodată un astfel de drept, şi că numai singur Papa poate şti şi spune ceea ce omul  trebuie să creadă şi să   facă.

5. Constituţia Statelor Unite neagă dreptul unuia  de a pedepsi pe altul pentru că diferă de el în  religie; dar biserica Romei spune căea are dreptul   de a pedepsi prin confiscarea bunurilor, sau cu  pedeapsa morţii, pe aceia care se opun papei în  religie.

6. Statele Unite au stabilit şcoli în tot teritoriul  lor imens, unde invită poporul să-şi trimită copiii,  pentru ca ei să-şi cultive inteligenţa, ca să devină  cetăţeni buni, folositori. Dar Biserica Romei a blestemat, în public, toate aceste şcoli, şi a  interzis copiilor să frecventeze, ameninţându-i cu  excomunicarea în această lume şi cu condamnare  în lumea viitoare.

7. Constituţia Statelor Unite este bazată pe  principiul că poporul este sursa principală a puterii.  Dar, de sute de ori, Biserica Romei a proclamat  că acest principiu este necurat şi eretic. Ea spune  cătoate guvernele trebuie să aibă baza în credinţa  catolică; cu singur papa ca sursă legitimă şi  infailibilă, şi interpret a legii.   Am văzut că preşedintele Statelor Unite a declarat  în Washington  Times, că el se va supune Papei. Dacă-i   aşa, el trebuie să distrugă constituţia. În spatele distrugerii  de la World Trade Center, Bush, în aparenţă, a urmat  agenda papei la literă.  Nimic un este mai clar decât că, dacă   principiile Bisericii Romei, predomină aici,  Constituţia noastrăva cădea. Cele două nu pot  sta împreună. Ele se află  în directă contrazicere cu teoria fundamentalăa guvernului nostru şi al  oricărui guvern popular.—Richard Thompson, The  Papacy and the Civil Power, citat în Fifty Years in  the Church of Rome, că catolicii vor ajunge să atingăs uficientă majoritate numerică în această ţară, libertatea  religioasă s-ar afla la finalul ei.

The Shepherd  of the Valley, jurnal oficial al episcopului de la St.  Louis, November 23rd, 1851.  Distrugerea clădirii Murrah din oraşul Oklahoma a fost eveniment planificat pentru scopul specific de a produce  teroare în America, astfel încât americanii, de frică, să renunţe la libertăţile şi drepturile constituţionale. Planul  iezuiţilor lucrează extrem de bine.Cu politicieni, şcoli şi  colegii, agenţii media, şi corporaţii mari la îndemână,  America este învinsă cu rapiditate, de către inamicul dinlăuntru.  În timp ce trupele americane se pregăteau pentru  lupta împotriva unei grupări musulmane extremiste în Afghanistan,USA Today citează pe preşedinte spunând  raţia lui pregăteşte o cruciadă împotriva  terorismului.” (USA Tiday, September 17, 2001.)    O cruciadă? Cruciadele erau războaiele catolice în timpul evului întunecat, împotriva musulmanilor care  refuzau să cedeze Ierusalimul papei. Ce vrea George  Bush săspună prin cruciadă? Alberto Rivera, un fost  preot iezuit, în seria sa “Crusader” a spus clar că   Vaticanul a creat Islamul pentru distrugerea creştinilor şi a evreilor, să protejeze pe catolici şi să captureze  Ierusalimul pentru papă.

În primii câteva sute de ani ai  existenţei, Islamul a făcut numai aceasta. Când a sosit  timpul ca generalii puternici ai Islamului să supună  Ierusalimul la picioarele papei, devenind conştienţi de  puterea pe care o deţineau, au refuzat să renunţe la el.  Astfel, papalitatea a creat cruciadele să izgonească  Islamul din Ierusalim, şi să stabilească tronul papei în  “cetatea făgăduită.”  De ce o cruciadă acum? De ce luptă America cu  rebelii islamici extremiştii? Sunt trei lucruri pe care iezuiţii le câştigă din această situaţie. După cum am văzut,  Constituţia a fost ca un ţepuş în coastă pentru ei, timp  de sute de ani; o vor complet distrusă. Continuând să  producă teroare în America, iezuiţii, într-o zi, îşi vor atinge  scopul final. De asemenea, vor să  se revanşeze împotriva Islamului pentru insubordonare, nedând Ierusalimul papei  când acesta şi l-a dorit. În final, războiul în Estul Mijlociu  va continua pânăce oamenii împovăraţi vor striga după  ajutor, căutând o soluţie pentru conflict. Când acest timp  soseşte, ghici cine va fi singurul făcător de pace a cărui  prezenţăîn Ierusalim va aduce pacea mult dorită?  Aşezând pe Papa ca lider în acea regiune problematică,  va părea să fie singurul răspuns pentru căagenţiile media  controlate vor obişnui pe oameni cu ideea. Astfel,  Papa va împărăţi în Ierusalim, ceea ce va face ca  misiunea să fie îndeplinită. Haideţi săne ocupăm puţin de Osama Bin Laden.

Bin Laden a fost ajutat de America în timpul conflictului  afgano-sovietic în anii 1980, şi a luptat cu America în  timpul conflictului din Balcani, târziu în anii 1990.  Informaţii multiple descoperă relaţiile de afaceri dintre  Bin Laden şi familia Bush, iar el a avut contact cu CIA  chiar în Iulie 2000. Osama Bin Laden este o plantă aşa  cum Lee Harvey Oswald şi Timothy McVeigh au fost plante. El este folosit ca marionetă, pentru îndepărtarea   blamei de pe cei în cauză  iezuiţii  papalităţii.  Milt Bearden, un fost director CIA în operaţiunile  din Afghanistan, şi consilierul serviciilor secrete al lui  Bin Laden, a fost  intervievat de Dan Rather pe 12  Septembrie 2001. Rather dorea ca Bearden să  menţioneze căBin Laden este  responsabil pentru dezastrul de la World Trade Center. Bearden a spus:  “Dacă n-ar avea un Bin Laden, ar inventa unul.”  Recent,Rick Wiles, vorbitor pentru American Freedom News,  a intervievat pe Dr.Koryagina, consilier  economic   al lui Vladimir Putin, liderul Rusiei. În interviu, sa  discutat despre societăţi secrete, organizaţii criminale şi religioase care controlează lumea. Ea a menţionat că  existăun guvern în umbră, căutând să doboare Statele  Unite şi să creeze un guvern mondial. Ea a avertizat în  Moscova, în iulie 2001, că America va fi atacată.

Ea a  mai spus că pe când poporul American se va trezi să  vadă ce i se întâmplă, şi cine a făcut-o, se vor afla întro  stare de şoc. “Oricine ştie despre crime organizate şi  Mafia. De asemenea, oamenii ştiu de multă vreme  despre societăţi secrete şi aşa mai departe. În timpul  cercetărilor mele, am început sărealizez că acele  structuri pot fi puse la un loc şi să se unească. Şi am realizat că chiar acum, avem de-a face cu un monstru  criminal, un hibrid de crimă organizată,Mafia şi societăţi secrete unite.” (aired December 6, 2001) Vom asculta noi la cuvintele acestui economist rus?  Societăţile secrete aduc toate aceste agenţii laolaltă, pentru realizarea unui guvern mondial. Când Americanii  vor ajunge săcunoască aceste lucruri, vor fi şocaţi. Dr. Koryagina a spus tot, cu excepţia numirii societăţii secrete care comandă, şi care a produs distrugerea de la World Trade Center. Iezuiţii Romei.

Anunțuri

Si parerea ta conteaza...curaj !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s